Mentorzy wiodący


Maria Dudzińska

Stanowisko / Funkcja: Managing Associate 
Organizacja: Kancelaria GESSEL

Kilka słów o mnie:

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań spornych obejmującym zarówno sprawy przed sądami i organami administracji publicznej jak i rozwiązywane alternatywnymi metodami, w tym w arbitrażu i mediacji. Z mojej perspektywy specjalizacja prawnika procesowego to jeden z najciekawszych obszarów pracy radcy prawnego: nie tylko cechuje się niepowtarzalnością, ale też pozwala na zetknięcie się z różnymi gałęziami prawa materialnego i chociaż jest to praca wymagająca dostarcza ogromnej satysfakcji. Chętnie angażuję się w różne inicjatywy szkoleniowe dla młodych prawników uwzględniające przede wszystkim praktyczne aspekty wykonywania zawodu. Przez 10 lat koordynowałam prace związane z organizacją Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – największego w Polsce konkursu typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Znaczące miejsce w mojej praktyce zawodowej zajmuje też pomoc świadczona pro bono, obecnie współpracuję z Fundacją „Rodzić po Ludzku”, Fundacją Po Drugie i Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei. Prywatnie jestem mamą bliźniaków, miłośniczką muzyki, podróży i zumby.

Doświadczenie i kompetencje:

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studia  podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo medyczne. Uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach z zakresu rozwijania umiejętności litygacyjnych, m.in. w kursach Advocacy Academy prowadzonych przez Profesora George’a Hampel. Doświadczenie radcy prawnego zdobywałam w indywidualnej kancelarii oraz podczas stażu w kancelarii międzynarodowej. Obecnie od 2013 jestem związana z Kancelarią GESSEL, gdzie reprezentuję Klientów w sporach sądowych i arbitrażowych. Miałam okazję prowadzić różnego rodzaju spory tak w najczęściej spotykanych obszarach jak spory z zakresu IT i nowych technologii, projektów infrastrukturalnych, transakcji M&A, spory korporacyjne czy pracownicze, ale też w węższych dziedzinach jak np. z zakresu prawa medycznego, własności intelektualnej, prawa prasowego czy wekslowego. Jestem autorką publikacji z zakresu prawa procesowego i arbitrażu oraz prelegentką na konferencjach poświęconych zagadnieniom rozwiązywania sporów. Prowadzę szkolenia dla przedsiębiorców a także dla aplikantów radcowskich i studentów.

Powrót