Mentorzy wiodący


Katarzyna Szczudlik

Adwokat, managing associate w Deloitte Legal

Kompetencje:

  • TMT 
  • ochrona danych osobowych
  • FinTech
  • Spory i arbitraż
  • Nowe technologie w prawie

Katarzyna Szczudlik jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem  w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności (szczególnie w sektorze finansowym), prawie nowych technologii i rozwiązaniach regulacyjnych opartych o nowoczesne technologie (FinTech). Katarzyna ma doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego dla podmiotów z sektora telekomunikacyjnego, IT (umowy wdrożeniowe) i usług płatniczych. Wielokrotnie była prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach, a jej wystąpienia dotyczyły przede wszystkich sztucznej inteligencji, blockchaina, ochrony danych osobowych oraz arbitrażu. Jestem autorem lub współautorem kilkudziesięciu opracowań naukowych z tego zakresu. 

Katarzyna jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła także studia LL.M. z zakresu rozwiązywania sporów międzynarodowych na Uniwersytecie Genewskim oraz z zakresu business law na Uniwersytecie w Tilburgu. Przez ostatnie lata pracowała m.in. w dziale arbitrażu i sporów budowlanych międzynarodowej kancelarii prawnej i w działach prawa nowych technologii renomowanych kancelariach prawnych.  Jest członkiem IAPP i posiada akredytację FIP oraz certyfikaty: CIPP/E oraz CIPM.

Powrót