Mentorzy wspierający


Dominika Kinel

Stanowisko / Funkcja: Inspektor Nadzoru, Dyrektor Departamentu Nadzoru
Organizacja: CERES Dom Inwestycyjny S.A.

Kilka słów o mnie:

Jestem absolwentem wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Skończyłam także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2021 roku zdałam egzamin radcowski i uzyskałam tytuł radcy prawnego. Zajmuję się prawem rynku kapitałowego.

Swoją karierę zawodową rozpoczynałam w Sądzie Okręgowym w Warszawie jako asystent sędziego, najpierw w wydziale gospodarczym a następnie karnym. Pracowałam także w Udzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie prowadziłam postępowania wyjaśniające w Wydziale Spraw Karnych. Do moich zadań należało także sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Od kilku lat pracuję w podmiotach rynku kapitałowego. Zaczynałam w towarzystwach funduszy inwestycyjnych a obecnie jestem zatrudniona w domu maklerskim. Każdorazowo pracowałam w zespole odpowiadającym za nadzór wewnętrzny, obecnie sama tworzę taki zespół.

Doświadczenie i kompetencje:

W swojej pracy prowadziłam wiele spraw, które wymagały nie tylko wiedzy często z bardzo szczegółowych dziedzin. Brałam udział w strategicznych projektach realizowanych przez zatrudniające mnie podmioty. 

Mam doświadczenie we wdrażaniu zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa do regulacji wewnętrznych poprzez ich tworzenie oraz odpowiednią aktualizację. Na co dzień zajmuję się także monitorowaniem skuteczności realizacji obowiązków przez pracowników oraz podmioty wykonujące czynności na rzecz domu maklerskiego (a kiedyś towarzystwa funduszy inwestycyjnych). 

Z uwagi na charakter wykonywanych czynności znam praktyczne zastosowanie procedury karnej, cywilnej i administracyjnej. Wielokrotnie przygotowywałam pisma i wnioski w poszczególnych postępowaniach.

Chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem prowadząc szkolenia dla współpracowników.

 

Powrót