Mentorzy wiodący


Beata Brynczak

Radca prawny, dr nauk prawnych, dzialprawny.pl, Antalis

Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych. Rozwija zainteresowania na pograniczu technologii i prawa w ramach wdrożeń systemu informatycznego do zarządzania dokumentami prawnymi www.dzialprawny.pl / www.legaldpt.com. Na co dzień In-house w koncernie Antalis.

Powrót