Mentorzy wspierający


Wanda Kudrycka

Associate w White & Case

Kompetencje:

  • Venture Capital
  • Startups
  • Własność Intelektualna
  • Biotech i prawo farmaceutyczne

Wanda Kudrycka jest radcą prawnym. Specjalizuje się w transakcjach venture capital, tworzeniu funduszy venture capital oraz doradztwie na rzecz rozwijających się spółek. Reprezentuje fundusze venture capital w związku z inwestycjami w spółki portfelowe na różnych etapach wzrostu. Dodatkowo, doradza zarówno inwestorom, jak i general partnerom w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami venture capital. Wanda doradza również w zakresie własności intelektualnej – dzięki jej doświadczeniu jako prawnik wewnętrzny, Wanda wspiera klientów w kwestiach transferu technologii, licencjonowania własności intelektualnej i skalowania biznesu.

Po zdobyciu uprawnień zawodowych w Polsce, Wanda studiowała venture capital, prawo własności intelektualnej oraz prawo korporacyjne na Stanford Law School i Stanford Graduate School of Business. Od czerwca 2018 roku Wanda była członkiem zespołu Private Equity/Venture Capital/VC w innej międzynarodowej kancelarii. Pracowała przy kilkunastu transakcjach venture capital dla wiodących funduszy – Pitango, Dirlango czy Target Global oraz przy kilku projektach fund formation dla instytucjonalnych inwestorów takich jak PZU S.A. czy PFR Ventures.

Wcześniej pracowała jako prawnik wewnętrzny w firmie Tipalti w San Mateo oraz in-house lawyer w międzynarodowej firmie farmaceutycznej w Warszawie. Z White & Case Wanda współpracowała w latach 2008-2014 jako Associate w zespole postępowań spornych i arbitrażowych

Powrót