Mentorzy wiodący


Teresa Nowicka 

Radca prawny i doradca podatkowy w Kancelaria Teresa Nowicka

Kompetencje:

  • podatki międzynarodowe 
  • podatki dochodowe 
  • doradztwo transakcyjne i restrukturyzacje
  • doradztwo podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw 

radca prawny i doradca podatkowy

Doświadczenie:

Jest ekspertem w obsłudze podatkowej i prawnej przedsiębiorstw. 
Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze podatków dochodowych i podatków międzynarodowych.
Doradzała m.in. w opracowywaniu krajowych i międzynarodowych struktur inwestycyjnych oraz w procesach reorganizacyjnych. Prowadziła skomplikowane badania due dilgence oraz negocjacje.
Wspierała przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie stosowania ulgi na badania i rozwój, IP BOX oraz ulgi na działalność strefową.
Prowadziła przeglądy podatkowe dot. identyfikacji ryzyk podatkowych i wywiązywania się z obowiązków “compliance” oraz przeglądy mające na celu identyfikację schematów podatkowych, podlegających raportowaniu (MDR).
Doświadczenie zdobyła w międzynarodowych i największych krajowych firmach doradztwa podatkowego w ramach złożonych i wieloaspektowych projektów realizowanych dla polskich oraz zagranicznych grup kapitałowych.

Wykształcenie:

Jest licencjonowanym radcą prawnym (nr wpisu: WA-12223) oraz doradcą podatkowym (nr wpisu: 12771).
Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołę Prawa Francuskiego w ramach zajęć prowadzonych przez L’Université d’Orléans.

Języki:

polski, angielski, francuski

Powrót