Regulamin Listy Prawniczek Forbes Women 2022

Kto jest organizatorem Listy?

Organizatorem Listy jest Fundacja Women in Law z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7d/74, Warszawa ((KRS: 0000799511, NIP: 5252798572, REGON: 384129851).
Partnerem Listy jest: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 49 02 -672 Warszawa Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000420780 Kapitał zakładowy 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON: 146127300 ( w skrócie RASP), wydawca pisma Forbes Women

Do kogo adresowana jest Lista?

Lista jest adresowana do prawniczek w Polsce.

Jaki jest cel Listy?

Celem Listy jest wyróżnienie i docenienie wybitnych prawniczek w Polsce.

Do kiedy można zgłaszać kandydatury prawniczek do Listy?

Kandydatury można zgłaszać od momentu ogłoszenia Listy do 15 sierpnia, do godziny 15:00. Termin ten jest nieprzekraczalny. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia muszą być kompletne – składają się z uzupełnionego formularza i 2 listów polecających.

Kiedy będzie opublikowana Lista?

Lista będzie opublikowana w październiku 2022 roku, na łamach pisma Forbes Women oraz na mediach społecznościowych Fundacji Women in Law oraz właściciela pisma Forbes Women.

Kto może być zgłoszony do Listy?

Do listy mogą być zgłoszone osoby:

 • które identyfikują się jako kobiety i
 • legitymują się co najmniej tytułem magistra prawa i
 • wykonują zawód prawniczy na terenie Polski

Co należy zrobić, żeby zgłosić się do Listy?

 • Uzupełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie: https://forms.gle/KN6wuCuu5fzMocwF6
 • Na adres: sm@womeninlaw.pl wysłać 2 listy polecające, które nie mogą być dłuższe niż jedna strona A4. Każdy plik z listem powinien być nazwany w następujący sposób: Imię_Nazwisko_Wystawca listu
 • Tylko kompletne zgłoszenia, tzn. składające się z formularza i 2 listów polecających będą oceniane
 • Zaakceptować regulamin
 • Zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby Listy

Kto może wystawić listy polecające?

 • Pracodawca
 • Podmiot na rzecz którego, prawniczka świadczy usługi prawne
 • Klient/Klientka
 • Organizacje pozarządowe
 • Uczelnie wyższe
 • Instytucje administracji publicznej

W jakich kategoriach można startować?

 • Mała kancelaria prawna (1-10 prawników i prawniczek)
 • Średnia kancelaria prawna (11-50 prawników i prawniczek)
 • Duża kancelaria prawna (powyżej 51 prawników)
 • Dział prawny przedsiębiorstwa
 • Organizacja pozarządowa
 • Administracja publiczna
 • Działalność naukowa

Można wybrać tylko jedną kategorię.

Co zawiera formularz zgłoszeniowy?

 • Imię i nazwisko
 • Stanowisko
 • Kategoria
 • Uprawnienia zawodowe i/lub tytuł naukowy
 • Uzasadnienie znalezienia się na liście
 • Opis działań na rzecz kobiet lub inne działania pro bono
 • Link do strony www lub do profilu na mediach społecznościowych
 • Adres email
 • Telefon kontaktowy

Kto będzie oceniał aplikacje?

Aplikacje będzie oceniać Kapituła Listy, składająca się z cenionych i doświadczonych ekspertek i ekspertów.

Pozostałe ważne informacje

Fundacja Women in Law i RASP zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji wyróżnionych prawniczek oraz ich wypowiedzi na łamach RASP oraz w kanałach Fundacji Women in Law.

Wyróżnione prawniczki mogą informować o wyróżnieniu z zaznaczeniem, że organizatorami Listy są Fundacja Women in Law oraz RASP.

Cross Domain Access of SVG is not allowed. Please upload the SVG file to your site.

O konkursie

Cross Domain Access of SVG is not allowed. Please upload the SVG file to your site.

Partnerzy

Cross Domain Access of SVG is not allowed. Please upload the SVG file to your site.

Zgłoś pracę!