Rada programowa

Agnieszka Krysik
Przewodnicząca Rady Fundacji

Radca Prawny i właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Krysik, autorka bloga SUKCESja (www.wsukcesji.pl).
Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz firm rodzinnych, prowadzi projekty sukcesji międzypokoleniowej, strukturyzując relacje rodzinne i korporacyjne. Przez wiele lat obsługiwała projekty z obszaru planowania podatkowego oraz strukturyzacji grup kapitałowych w tym z wykorzystaniem fundacji prywatnych.

Czytaj dalej

Dziś te doświadczenia wykorzystuje w planowaniu prawnym procesów sukcesji, wykorzystując potencjał młodego pokolenia, wspierając firmy rodzinne w rozwoju, jak również przygotowując do sprzedaży, akwizycji i pozyskując finansowanie dla nowych inwestycji. Autorka wielu publikacji związanych z firmami rodzinnymi i ich problematyką prawną. Współautorka komentarza do Kodeksu spółek handlowych wydawnictwa C.H. Beck (2014, 2017, 2020) oraz Beck – online. Bierze udział w pracach legislacyjnych nad rozwiązaniami sukcesyjnymi, w tym konsultując propozycje dotyczące fundacji rodzinnej.

Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk

Radca Prawny oraz Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A.

Obecnie zajmuje stanowisko Wice-prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. W latach 2007-2018 pracowała w korporacji Hewlett Packard jako dyrektor działu prawnego w Polsce, a w latach 2015-2018 również w Czechach i na Słowacji.

Czytaj dalej

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała na Uniwersytecie Oxfordzkim (jako stypendystka Fundacji Batorego) oraz w Akademii Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Hadze. Ukończyła również podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych. W latach 2009-2014 Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk była współprzewodniczącą Komitetu ds. Produktów Konsumenckich przy Polsko-Amerykańskiej Izbie Handlowej, a w latach 2012-2018 uczestniczyła także w pracach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, miedzy innymi w ramach Komitetu Własności Intelektualnej i Rynku Cyfrowego.

dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Adwokatka, prowadzi własną praktykę w zakresie spraw karnych

Od 2005 roku prowadzi własną kancelarię.
Od 2016 roku Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i Wiceprzewodnicząca Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Autorka opinii prawnych w zakresie nowelizacji kodeksu postępowania karnego.

Czytaj dalej

W latach 2007-2010, 2010-2013 pełniła funkcję Sędzi Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. W kadencji 2013-2016 decyzją sędziów została wybrana Wiceprezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.
Od 2009 roku wykładowczyni szkolenia aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz zasad etyki i wykonywania zawodu. Egzaminatorka na kolokwiach z zakresu prawa karnego oraz państwowych egzaminach adwokackich z zakresu prawa karnego. Wielokrotna delegatka na Krajowych Zjazdach Adwokatury.

Współzałożycielka i przewodniczącą powołanego w 2014 roku Zespołu ds Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wspierającego i aktywizującego środowisko adwokatek w Polsce. Pomysłodawczyni corocznej nagrody Kobieta Adwokatury oraz akcji #uczeńmistrz uświadamiającej wagę i istotę relacji aplikantów z patronami.

W kwietniu 2019 roku otworzyła przewód doktorski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Postepowania Karnego u promotora SSN prof. dr hab. Pawła Wilińskiego.
Jest członkinią Stowarzyszenia prof. Zbigniewa Hołdy oraz absolwentką 27 Szkoły Liderów Politycznych.

Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym

Marcin Maruta

Radca Prawny, Wspólnik w Maruta Wachta sp.j. 

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej, szef działu Kontraktów IT w Kancelarii. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie dla dostawców i klientów sektora ICT. Nadzorował największe kontrakty technologiczne w Polsce o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych. Rekomendowany w Chambers Europe, członek ITechlaw, arbiter PIIT. Wykładowca prawa technologii na uczelniach państwowych i prywatnych (UW, SGH, PAN, Akademia Koźmińskiego).

Czytaj dalej

Zrealizował szereg projektów z wykorzystaniem metodyki Agile, w tym przygotował umowy ramowe, wdrożeniowe oraz utrzymaniowego dla Klientów z branży ubezpieczeniowej, finansowej oraz bankowej, w modelu Agile.

Najlepszy prawnik w dziedzinie Technologie wg Rankingu Rzeczpospolitej 2018 oraz Technologie, Media, Telekomunikacja wg. Rankingu Rzeczpospolitej w latach 2016, 2017.

Maciej Ślusarek

Adwokat, Partner zarządzający w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k.

Maciej Ślusarek uważa, że dobrym doradcą może być tylko ktoś, kto zawód prawnika wykonuje z pasją. Tylko wtedy klient otrzyma dobre rozwiązanie i wsparcie, a prawnik będzie miał frajdę z wykonywanej pracy. Sam nie od razu zdecydował się na karierę adwokata. Pierwszy wybór padł bowiem na bardziej artystyczne studia. Maciej wybrał wydział architektury na warszawskiej Politechnice. Po roku dusza prawnika jednak zwyciężyła, ale studia na Politechnice oraz zainteresowanie sztuką przydają się w jego codziennej pracy.

Czytaj dalej

Maciej doradza przy wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych i producenckich, także tych największych w Polsce produkcjach filmowych i fonograficznych. Pracuje nie tylko dla producentów i artystów, ale także dla wydawnictw książkowych i prasowych. Klienci szczególnie cenią jego talent negocjacyjny, który przydaje się przy ustalaniu warunków różnego rodzaju umów. Pomaga im przy sprzedaży i udzielaniu licencji dotyczących praw autorskich i pokrewnych.

Zakres jego specjalizacji związany jest nierozerwalnie z rynkiem mediów i reklamy w Polsce. Pomaga swoim klientom w kwestiach prawnych związanych z przygotowywaniem, produkcją i emisją reklam oraz ich ochroną przed nieuczciwą konkurencją. Doradza m.in. wiodącym polskim i zagranicznym agencjom reklamowymi, domom produkcyjnym i medialnym. Pracował przy obsłudze transakcji związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem nowych mediów oraz przy wielu przedsięwzięciach internetowych. Rozwiązuje wszelkie spory i prowadzi postępowania z dziedziny prawa konkurencji.

Szybko rozwijający się rynek mediów i reklamy potrzebuje prawników, którzy rozumieją zmiany na nim zachodzące oraz mają wiedzę i doświadczenie w stosowaniu praw na dobrach niematerialnych. Często w tej branży powstają spory mające swój finał na sali sądowej. Maciej jako jeden z pierwszych prawników na polskim rynku reprezentował swoich klientów w sprawach sądowych o ochronę praw, jak i odszkodowania za naruszenie praw autorskich i pokrewnych, praw do wizerunku i dóbr osobistych, w tym szeroko rozumianego dobrego imienia. Wiele z tych spraw zakończyło się precedensowym rozwiązaniem.

Pasją Macieja Ślusarka jest rozwiązywanie sporów sądowych, choć nie tylko tych z zakresu praw własności intelektualnej. Reprezentuje swoich klientów w zakresie sporów dotyczących ochrony praw autorskich, artystycznych wykonań, nagrań, dóbr osobistych (prywatności, wolności wypowiedzi, wizerunku, dobrego imienia) i czynów nieuczciwej konkurencji. Jego zdaniem nie można być dobrym adwokatem bez doświadczenia sądowego.

Maciej nie boi się nowych rozwiązań i nieprzetartych szlaków. Uważa, że należy tworzyć wysokie standardy pracy i postępować etycznie, bo tylko wtedy otaczająca rzeczywistość zmienia się na lepsze. Swoją praktyką przekonuje o tym młodszych kolegów, którzy z nim pracują. Hołduje dobrym tradycjom polskiego środowiska prawniczego, czerpiąc jednocześnie z pozytywnych wzorców zachodnich. Miał okazję poznać je na początku swojej kariery, praktykując w londyńskim biurze prawnym Ross & Craig.

Działania pro bono stanowią bardzo ważny element jego pracy. Wspiera wiedzą prawniczą organizacje pozarządowe oraz młodych twórców. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i uczestniczy w jej projekcie – Programie Spraw Precedensowych. Jego zaangażowanie i praca zostały zauważone i docenione wyróżnieniem w postaci nominacji do tytułu Prawnika Pro Bono (wyróżnienie w konkursie Prawnik Pro Bono w 2007 roku), Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy w 2013 roku zdobyła nagrodę za działalność Pro Bono.

Jest członkiem Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, które zostało założone z inicjatywy grupy prawników, chcących podejmować działania na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej, współdziałania różnych zawodów prawniczych oraz promocji pomocy prawnej pro bono.

Należy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Angażuje się również w życie samorządu adwokackiego. Jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ponadto został powołany na Przewodniczącego Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej.

Prowadzi wykłady z prawa autorskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz wykłady z prawa reklamy na Uniwersytecie Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Oprócz spraw zawodowych jest zaangażowany w działalność publiczną – w ramach Stowarzyszenia Normalne Państwo, gdzie jest członkiem zarządu, stworzył akcję medialną Nie daję/nie biorę łapówek. Ponadto zasiada w Radzie fundacji Projekt Polska oraz w Radzie programowej fundacji Panoptykon.

Włada biegle językiem angielskim.

Cezary Żelaźnicki 

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Cezary Żelaźnicki specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa spółek, prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Jest również liderem wewnętrznego programu PwC Polska wspierającego różnorodność w organizacji.
Prowadził szereg projektów fuzji i przejęć spółek kapitałowych, projekty z zakresu badania prawnego spółek, zarówno na rzecz kupujących, jak i sprzedających. Koordynował prace związane z restrukturyzacjami działalności grup kapitałowych w Polsce i zagranicą, a także projekty związane z obsługą bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym inwestycji typu greenfield.

Czytaj dalej

W ramach praktyki korporacyjnej specjalizuje się w procesach podziałów, połączeń i przekształceń spółek, w szczególności w ostatnich latach doradzał w dużych procesach połączeń transgranicznych spółek z różnych jurysdykcji, koordynując prace zespołów prawników w Polsce i zagranicą. 

Zajmuje się również kompleksowym doradztwem regulacyjnym, m.in. w zakresie prawa konsumenckiego, transportowego oraz gier hazardowych. Ma bogate doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw z sektora FMCG, wyrobów medycznych, dóbr konsumpcyjnych, sektorów produkcyjnego i usługowego. Jest autorem wielu publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa handlowego i międzynarodowego.

Jest radcą prawnym od 2005 r. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz uzyskał Absolutorium Instytutu Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Catholic University of America w Waszyngtonie. Pracował w renomowanych kancelariach prawniczych w Warszawie, Waszyngtonie i Londynie.

Chcesz zostać Partnerem Fundacji?

Zostań partnerem