Program mentoringowy

Czym jest program mentoringowy Fundacji Women in Law?

III edycja – 2022

Program mentoringowy Fundacji Women in Law powstał, aby wspierać rozwój i akcelerację kariery młodych prawniczek. W ramach mentoringu, chcemy, aby mentees zyskały dostęp do opieki merytorycznej bardziej doświadczonych prawniczek i prawników, którzy z kolei również będą mogli nauczyć się od młodych adeptek prawa nowego spojrzenia na branżę prawniczą, a także inspirować się młodszym pokoleniem. Program będzie realizowany od maja 2022 r. do grudnia 2022 r.
Zgłoszenia do programu będą przyjmowane do 10 kwietnia 2022 r.

Cross Domain Access of SVG is not allowed. Please upload the SVG file to your site.

O konkursie

Cross Domain Access of SVG is not allowed. Please upload the SVG file to your site.

Partnerzy

Cross Domain Access of SVG is not allowed. Please upload the SVG file to your site.

Zgłoś pracę!

Kto może zostać mentee?

W programie mogą uczestniczyć studentki prawa minimum czwartego roku studiów, absolwentki wydziałów prawa oraz aplikantki wszystkich aplikacji prawniczych do 30 roku życia. Szczegóły dostępne są w Regulaminie.

Kto może zostać mentorką/em?

Program jest otwarty dla każdej ekspertki oraz eksperta, którzy swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą chcą podzielić się z obiecującymi prawniczkami. Aby zostać mentorką/em trzeba mieć skończone co najmniej 35 lat. Szczegóły dostępne są w Regulaminie.
Selekcji mentorek i mentorów dokonuje Fundacja na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Formularz dostępny jest poniżej.

Kto może zostać mentorką/em wspierającą/cym?

Do roli mentorek i mentorów wspierających zapraszamy ekspertki i ekspertów, którzy w swojej specjalizacji wiele osiągnęli i chcą się podzielić tą wiedzą i doświadczeniem z uczestniczkami naszego programu.
Selekcji mentorów dokonuje Fundacja na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Formularz dostępny jest poniżej.

Jaka jest różnica między mentorką wiodącą, a mentorką wspierającą?

Mentor/ka wiodący/a pracują w parzez z mentee przez cały czas trwania programu, regularnie spotykając się online lub stacjonarnie. Mentor/ka wspierający/a prowadzą jednorazowe spotkanie online z grupą mentee na dany temat.

O czym musisz pamiętać?

Uczestnictwo w programie to systematyczne spotkania pomiędzy mentee a mentorką/em, które mogą odbywać się osobiście lub online. Czas pojedynczej sesji mentor/ka – mentee wynosi od 90 do 120 minut. Spotkania pomiędzy mentee a mentorką/em odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Szkolenia dla mentorek/ów i mentees są obowiązkowe. Szkolenia będą odbywały się w formie zdalnej, natomiast jeśli warunki pandemiczne nam na to pozwolą, planujemy organizowanie również spotkań networkingowych, stacjonarnych w Warszawie. Pierwsze szkolenie online odbędzie się w kwietniu, tak, aby wszystkie procesy mentringowe ruszyły w maju. Spotkania z mentorami wspierającymi będą się odbywały przez cały czas trwania programu.

III edycja

  • Obowiązkowym elementem zgłoszenia, oprócz wypełnienia formularza zgłoszeniowego, jest nakręcenie przez kandydatkę na mentee max. 3 minutowego materiału video, w którym kandydatka przedstawia się, a także uzasadnia dlaczego to właśnie ona powinna być uczestniczką programu. Link do nagrania kandydatka umieszcza w formularzu aplikacyjnym, w wyznaczonym do tego polu. Rekomendujemy przesłanie materiału przez WeTransfer lub Google Drive
  • Opłata za udziału w programie dla mentee to 370 zł płatna jedynie w przypadku zakwalifikowania do programu.
  • Pięć najlepiej ocenionych aplikacji od mentee zostanie całkowicie zwolnionych z opłaty za udział w programie, a dla kolejnych pięciu najlepszych aplikacji przewidzieliśmy rabat 50%!
  • Po spełnieniu odpowiednich warunków (vide Regulamin) mentee otrzymają certyfikat ukończenia programu.
  • Modyfikujemy rolę mentora wspierającego, dzięki temu uczestniczki programu będą miały okazję poznania charakteru i specyfiki pracy w danej specjalizacji, czy formie wykonywania zawodu prawniczego. Aby uzyskać certyfikat należy uczestniczyć w co najmniej 3 spotkaniach z mentorami wspierającymi.
Poznaj bliżej mentorów III edycji
MENTORZY

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do udzielania informacji o programie: Bartek Lechowicz, adres e-mail: bartek.lechowicz@womeninlaw.pl

Regulamin II edycji programu mentoringowego: pobierz regulamin ↓

PARTNER MERYTORYCZNY PROGRAMU

Kingmakers to ekspercka marka przywódcza. Projektuje i realizuje indywidualne, zespołowe i organizacyjne scenariusze rozwoju przywództwa. Wspiera liderów na różnych etapach rozwoju menedżerskiego. Pomaga tworzyć skuteczne, samoorganizujące się zespoły i budować nowoczesne, mądrze zarządzane organizacje. Zawsze w odpowiedzi na konkretne wyzwania biznesowe. Promuje model przywództwa partycypacyjnego, autentycznego, opartego na zaufaniu, współpracy i odpowiedzialności.

Kingmakers™ pracuje głównie dla najważniejszych marek na rynku europejskim. Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji procesów indywidualnego rozwoju oraz warsztatów i programów rozwojowych, w tym także dla branży usług prawniczych i profesjonalnych (Professional Services).

Jako Patron Mentoringowy Fundacji Women in Law wnosi wiedzę i doświadczenie zaczerpnięte z kilkudziesięciu programów tego typu wdrożonych w ostatnich latach.

Kingmakers™ realizuje także działania edukacyjne, prowadząc autorską szkołę coachingu Kingmakers™ Academy , w której kształcą się przyszli coachowie oraz liderzy zainteresowani praktyczną wiedzą o mądrym i skutecznym rozwijaniu innych.

Istotną wartością udziału w programach i szkoleniach Kingmakers™  jest zdobywanie wiedzy, osobisty rozwój, wewnętrzna integracja, definiowanie siebie jako lidera, poszerzanie horyzontu postrzegania i oddziaływania w środowisku biznesowym.