Monika Sokołowska

Adwokat, Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

adwokatka Izby Lubelskiej od 2011 roku, prowadzi własną kancelarię adwokacką koncentrując się na prawie rodzinnym, opiekuńczym i karnym, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych SWPS na kierunku „Podstawy pomocy psychologicznej dla rodzin i mediacje rodzinne”; mediatorka Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Lublinie;

Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Prezeska Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Lublinie, członkini Komisji ds. Wizerunku przy ORA Lublin oraz Komisji Socjalno-Bytowej przy ORA Lublin;

W latach 2016-2021 sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie

Przewodniczyła Komisji ds. Integracji Samorządowej ”Kolektyw Koleżeński” przy ORA Lublin

Członkini Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Członkini Stowarzyszenia Homo Faber

Laureatka pierwszego wyróżnienia w konkursie Kobieta Adwokatury 2018 roku

Współautorka monografii „Przeciwko Goliatowi. Poradnik dla kobiet doświadczających przemocy”, oraz rozdziału nt. “Ochrona praw kobiet w polskim systemie prawnym a zagrożenie wypowiedzeniem konwencji stambulskiej” w publikacji naukowej pod red. adw. dr Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej pt. “Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa “; uzyskała certyfikat Rady Europy HELP w zakresie „Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa” oraz “Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”;

autorka i współautorka artykułów z zakresu praw człowieka, m. in. do pisma Niebieska Linia, a także artykułów i relacji z zakresu historii Adwokatury Lubelskiej, z wyszczególnieniem dziejów adwokatek Izby Lubelskiej

edukatorka z zakresu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;

Pomysłodawczyni i realizatorka inicjatyw samorządowych, w tym edukacyjnych i społecznych,

Współautorka scenariuszy do filmów w reż. Bartosza Staszewskiego pt. „Niezależna. O Adwokaturze Lubelskiej” oraz „Wolność i niezależność. Stulecie kobiet w Adwokaturze Lubelskiej”.

Powrót