Mentorzy wiodący


Marta Hincz

Counsel w kancelarii PwC Legal Żelaźnicki sp. k

Kompetencje:

  • Prawo nieruchomości
  • Prawo cywilne
  • Prawo administracyjne

Marta Hincz doradza klientom sektora nieruchomości w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, administracyjnego, budowlanego oraz spółek.

Specjalizuje się w obrocie nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania tytułu prawnego do nieruchomości i restrukturyzacji portfela nieruchomościowego. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych transakcjach nabycia/sprzedaży nieruchomości, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez nabycie przedsiębiorstwa bądź SPV. Prowadziła szereg badań due diligence nieruchomości oraz spółek.

Doradzała klientom w kwestiach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, w zakresie komercjalizacji inwestycji nieruchomościowych, jak również najmu powierzchni biurowych oraz handlowych. Jej doświadczenie obejmuje różnorodne inwestycje nieruchomościowe, takie jak: centra handlowe, hipermarkety, centra logistyczno-magazynowe, budynki usługowo-biurowe czy inwestycje mieszkaniowe.

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Marta Hincz prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące prawa cywilnego i administracyjnego oraz jest autorem artykułów o tematyce prawa nieruchomościowego. Przed dołączeniem do PwC Legal pracowała przez ponad 9 lat w warszawskim biurze jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych.

Marta Hincz jest radcą prawnym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Główną Handlową oraz Centrum Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała również w HEC w Montrealu.

Powrót