Mentorzy wiodący


Maria Młotkowska

Stanowisko / Funkcja: Dyrektorka biura prawnego
Organizacja: Urząd m. st. Warszawy

Kilka słów o mnie:

Jestem radczynią prawną z kilkunastoletnim doświadczeniem, mediatorką, wykładowczynią i członkinią organów samorządu radców prawnych. Wykształcenie zdobyłam na WPiA UW, ukończyłam Szkołę Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawodawstwa Unii Europejskiej .Doświadczenie zawodowe zdobywałam w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od kilkunastu lat jestem związana zawodowo z administracją samorządową, piastując stanowiska kierownicze i zarządcze związane z wykonywaniem i organizacją obsługi prawnej.

Doświadczenie i kompetencje:

Specjalizuję się w obsłudze prawnej podmiotów sektora publicznego i zarządzaniu w administracji publicznej, prawie administracyjnym oraz prawie finansów publicznych. Prowadzę wykłady i szkolenia. Zarządzam 80-osobowym zespołem osób w tym ponad 60 wykwalifikowanych prawników. Odpowiadam za pomoc prawną przy największych projektach inwestycyjnych i społecznych realizowanych w m.st. Warszawie oraz za największe postępowania procesowe z udziałem m.st. Warszawy. Jestem członkinią komisji wykonywania zawodu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzę mediacje jako wykwalifikowany mediator z listy Sądu Polubownego Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Konfederacji Lewiatan. Jestem autorką licznych publikacji o tematyce prawniczej. Zasiadam w organach nadzoru właścicielskiego spółki samorządowej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych. Byłam prelegentką licznych ogólnopolskich konferencji naukowych.

Powrót