Mentorzy wiodący


Marcin Bryniarski

Szef Działu Prawnego i Compliance OKNOPLAST SP. Z O.O.

Kompetencje:

  • nowe technologie w prawie
  • legal design
  • compliance

Odpowiedzialny za kompleksową obsługę prawną wszystkich spółek Grupy OKNOPLAST, tak w Polsce jak i w kilkunastu krajach Europy oraz w USA.

Specjalizuje się w zagadnieniach dot. konkurencji, prawa konsumenckiego, reklamy, zarządzania własnością intelektualną oraz szeroko rozumianych systemów Compliance.

Członek Rady Programowej czasopisma „Compliance”.     

Powrót