Konkurs “Prawo z technologią w tle”
Prawo i nowe technologie od kilku lat wzajemnie się przeplatają, a cyfryzacja odciska coraz wyraźniejsze piętno. Nie tylko kreując potrzebę nowych przepisów dla technologii i uwidaczniając luki regulacyjne, ale także dając przestrzeń dla tworzenia aplikacji i innych rozwiązań, które ułatwiają codzienną pracę kancelarii i działów prawnych.
Branża prawnicza będzie potrzebowała nowego rodzaju prawniczek i prawników.
Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Fundacja Women in Law jest organizatorem konkursu „Prawo z Technologią w tle”, który wyróżni najlepsze prace magisterskie łączące prawo i nowe technologie. Do wygrania są nie tylko nagrody pieniężne, ale także staże w kancelariach partnerów merytorycznych fundacji.
Cross Domain Access of SVG is not allowed. Please upload the SVG file to your site.

O konkursie

Cross Domain Access of SVG is not allowed. Please upload the SVG file to your site.

Partnerzy

Cross Domain Access of SVG is not allowed. Please upload the SVG file to your site.

Zgłoś pracę!

O konkursie

Dla kogo?

Uczestniczkami konkursu mogą być absolwentki szkół wyższych, które obroniły pracę magisterską na kierunku prawo w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2020 r.

Nagrody

Fundacja Women in Law jest organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską dla studentek i absolwentek, które w swojej pracy połączą zagadnienia prawne i nowe technologie. Nagroda składa się z oferty odbycia stażu w jednej z renomowanych kancelarii oraz nagrody pieniężnej.

I miejsce – Odbycie stażu + 7000zł
II miejsce – Odbycie stażu + 5000zł
III miejsce – Odbycie stażu + 3000zł

Partnerzy

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

KTO NAS WSPIERA?

Zgłoś pracę!

Co musisz nam dostarczyć?

 1. Jeden egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej (w formacie DOC lub PDF) albo Jeden egzemplarz wydrukowanej pracy magisterskiej w miękkiej oprawie

 2. Kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy

 3. Streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy

 4. Nagraną wypowiedź autorki w formacie video (maksymalnie 3 min.) zawierającą argumenty dlaczego praca powinna zostać nagrodzona, a autorka przyjęta na staż do kancelarii

 5. CV autorki

 6. Zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy

 7. Opinię o pracy podpisaną przez promotora lub recenzenta

Jak dostarczyć pracę?

Prace z oznaczeniem „Konkurs Prawo z technologią w tle” należy składać:

 1. drogą mailową na adres: konkurs@womeninlaw.pl

 2. albo za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres:

  Fundacja Women in Law
  al. Jerozolimskie 93
  02-001 Warszawa
  z dopiskiem: HubHub, II piętro.

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres wskazany w ust.1 w terminie do dnia 10 listopada 2020 r.

Osoby upoważnione do udzielania informacji o konkursie:

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres wskazany w ust.1 w terminie do dnia 10 listopada 2020 r.

 1. Kamila Kurkowska, email: kamila.kurkowska@womeninlaw.pl

Pliki do pobrania:

Pobierz Regulamin Konkursu
Pobierz Formularz Zgłoszeniowy