Board

Agnieszka Krysik

Attorney-at-law and Partner in Grabowski & Partners Law Firm of Legal Advisers

She specializes in advising on intergenerational succession projects in business, structuring family and corporate relations.
For many years she provided legal services for projects in the area of legal tax planning and structuring capital groups and operations.

Read more

Dziś te doświadczenia wykorzystuje w planowaniu prawnym procesu sukcesji z wykorzystaniem potencjału młodego pokolenia, wspierając firmy rodzinne w rozwoju jak również przygotowując je do sprzedaży, akwizycji i pozostałych inwestycji. Autorka wielu publikacji związanych z firmami rodzinnymi i problematyką tych firm. Współautorka komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck (2014, 2017) oraz Beck-online.

Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk

Attorney-at-law and Director of the Corporate Law and Governance Team at Skanska S.A.

Currently she holds the position of Vice President of the Board of the Polish Association of Corporate Lawyers. From 2007 to 2018 she worked for Hewlett Packard corporation as director of the legal department in Poland, and from 2015 to 2018 also in the Czech Republic and Slovakia.

Read more

Dziś te doświadczenia wykorzystuje w planowaniu prawnym procesu sukcesji z wykorzystaniem potencjału młodego pokolenia, wspierając firmy rodzinne w rozwoju jak również przygotowując je do sprzedaży, akwizycji i pozostałych inwestycji. Autorka wielu publikacji związanych z firmami rodzinnymi i problematyką tych firm. Współautorka komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck (2014, 2017) oraz Beck-online.

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

An attorney at law, manages her own practice in criminal matters.

Since 2005 she has run her own law firm.
Since 2016 she has been Vice-Dean of the District Bar Council and Vice-Chairman of the Legislative Committee at the General Bar Council. Author of legal opinions on the amendments to the Code of Criminal Procedure.

Read more

W latach 2007-2010, 2010-2013 pełniła funkcję Sędzi Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. W kadencji 2013-2016 decyzją sędziów została wybrana Wiceprezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.
Od 2009 roku wykładowczyni szkolenia aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz zasad etyki i wykonywania zawodu. Egzaminatorka na kolokwiach z zakresu prawa karnego oraz państwowych egzaminach adwokackich z zakresu prawa karnego. Wielokrotna delegatka na Krajowych Zjazdach Adwokatury.

Współzałożycielka i przewodniczącą powołanego w 2014 roku Zespołu ds Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wspierającego i aktywizującego środowisko adwokatek w Polsce. Pomysłodawczyni corocznej nagrody Kobieta Adwokatury oraz akcji #uczeńmistrz uświadamiającej wagę i istotę relacji aplikantów z patronami.

W kwietniu 2019 roku otworzyła przewód doktorski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Postepowania Karnego u promotora SSN prof. dr hab. Pawła Wilińskiego.
Jest członkinią Stowarzyszenia prof. Zbigniewa Hołdy oraz absolwentką 27 Szkoły Liderów Politycznych.

Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym

Marcin Maruta

Attorney-at-law, Partner in Maruta Wachta Law Firm 

Expert in the field of new technology and intellectual property law, head of the IT Contracts Department in the Firm. He has over 20 years of experience in advising suppliers and clients of the ICT sector. He supervised the largest technology contracts in Poland with a total value of over PLN 10 billion. Recommended in Chambers Europe, member of ITechlaw, arbiter of PIIT. Lecturer in technology law at public and private universities (Warsaw University, SGH Warsaw School of Economics, Polish Academy of Sciences, Kozminski Academy).

Read more

Zrealizował szereg projektów z wykorzystaniem metodyki Agile, w tym przygotował umowy ramowe, wdrożeniowe oraz utrzymaniowego dla Klientów z branży ubezpieczeniowej, finansowej oraz bankowej, w modelu Agile.

Najlepszy prawnik w dziedzinie Technologie wg Rankingu Rzeczpospolitej 2018 oraz Technologie, Media, Telekomunikacja wg. Rankingu Rzeczpospolitej w latach 2016, 2017.

Maciej Ślusarek

Advocate, Partner in Leśnodorski, Ślusarek and Partners.

Maciej Ślusarek thinks that a good adviser can only be someone who performs the profession of a lawyer with passion. Only then will the client receive a good service and support and the lawyer will have fun with his work. He himself did not immediately decide on a career of a lawyer. The first choice was for more artistic studies. Maciej chose the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology. After a year, however, the lawyer’s soul won, but his studies at the University of Technology and his interest in art are useful in his everyday work.

Read more

Maciej doradza przy wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych i producenckich, także tych największych w Polsce produkcjach filmowych i fonograficznych. Pracuje nie tylko dla producentów i artystów, ale także dla wydawnictw książkowych i prasowych. Klienci szczególnie cenią jego talent negocjacyjny, który przydaje się przy ustalaniu warunków różnego rodzaju umów. Pomaga im przy sprzedaży i udzielaniu licencji dotyczących praw autorskich i pokrewnych.

Zakres jego specjalizacji związany jest nierozerwalnie z rynkiem mediów i reklamy w Polsce. Pomaga swoim klientom w kwestiach prawnych związanych z przygotowywaniem, produkcją i emisją reklam oraz ich ochroną przed nieuczciwą konkurencją. Doradza m.in. wiodącym polskim i zagranicznym agencjom reklamowymi, domom produkcyjnym i medialnym. Pracował przy obsłudze transakcji związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem nowych mediów oraz przy wielu przedsięwzięciach internetowych. Rozwiązuje wszelkie spory i prowadzi postępowania z dziedziny prawa konkurencji.

Szybko rozwijający się rynek mediów i reklamy potrzebuje prawników, którzy rozumieją zmiany na nim zachodzące oraz mają wiedzę i doświadczenie w stosowaniu praw na dobrach niematerialnych. Często w tej branży powstają spory mające swój finał na sali sądowej. Maciej jako jeden z pierwszych prawników na polskim rynku reprezentował swoich klientów w sprawach sądowych o ochronę praw, jak i odszkodowania za naruszenie praw autorskich i pokrewnych, praw do wizerunku i dóbr osobistych, w tym szeroko rozumianego dobrego imienia. Wiele z tych spraw zakończyło się precedensowym rozwiązaniem.

Pasją Macieja Ślusarka jest rozwiązywanie sporów sądowych, choć nie tylko tych z zakresu praw własności intelektualnej. Reprezentuje swoich klientów w zakresie sporów dotyczących ochrony praw autorskich, artystycznych wykonań, nagrań, dóbr osobistych (prywatności, wolności wypowiedzi, wizerunku, dobrego imienia) i czynów nieuczciwej konkurencji. Jego zdaniem nie można być dobrym adwokatem bez doświadczenia sądowego.

Maciej nie boi się nowych rozwiązań i nieprzetartych szlaków. Uważa, że należy tworzyć wysokie standardy pracy i postępować etycznie, bo tylko wtedy otaczająca rzeczywistość zmienia się na lepsze. Swoją praktyką przekonuje o tym młodszych kolegów, którzy z nim pracują. Hołduje dobrym tradycjom polskiego środowiska prawniczego, czerpiąc jednocześnie z pozytywnych wzorców zachodnich. Miał okazję poznać je na początku swojej kariery, praktykując w londyńskim biurze prawnym Ross & Craig.

Działania pro bono stanowią bardzo ważny element jego pracy. Wspiera wiedzą prawniczą organizacje pozarządowe oraz młodych twórców. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i uczestniczy w jej projekcie – Programie Spraw Precedensowych. Jego zaangażowanie i praca zostały zauważone i docenione wyróżnieniem w postaci nominacji do tytułu Prawnika Pro Bono (wyróżnienie w konkursie Prawnik Pro Bono w 2007 roku), Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy w 2013 roku zdobyła nagrodę za działalność Pro Bono.

Jest członkiem Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, które zostało założone z inicjatywy grupy prawników, chcących podejmować działania na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej, współdziałania różnych zawodów prawniczych oraz promocji pomocy prawnej pro bono.

Należy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Angażuje się również w życie samorządu adwokackiego. Jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ponadto został powołany na Przewodniczącego Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej.

Prowadzi wykłady z prawa autorskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz wykłady z prawa reklamy na Uniwersytecie Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Oprócz spraw zawodowych jest zaangażowany w działalność publiczną – w ramach Stowarzyszenia Normalne Państwo, gdzie jest członkiem zarządu, stworzył akcję medialną Nie daję/nie biorę łapówek. Ponadto zasiada w Radzie fundacji Projekt Polska oraz w Radzie programowej fundacji Panoptykon.

Włada biegle językiem angielskim.

Cezary Żelaźnicki 

Partner PwC Legal, Attorney-at-law, PwC Poland

Cezary Żelaźnicki specializes in advising on company law, commercial law, civil law and labour law. He is also a leader of the internal program of PwC Poland supporting diversity in the organisation.
He has carried out a number of mergers and acquisitions of share-holding companies, as well as legal research projects for both buyers and sellers. He coordinated work related to the restructuring of capital groups’ activities in Poland and abroad, as well as projects related to servicing foreign direct investments in Poland, including greenfield investments.

Read more

W ramach praktyki korporacyjnej specjalizuje się w procesach podziałów, połączeń i przekształceń spółek, w szczególności w ostatnich latach doradzał w dużych procesach połączeń transgranicznych spółek z różnych jurysdykcji, koordynując prace zespołów prawników w Polsce i zagranicą. 

Zajmuje się również kompleksowym doradztwem regulacyjnym, m.in. w zakresie prawa konsumenckiego, transportowego oraz gier hazardowych. Ma bogate doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw z sektora FMCG, wyrobów medycznych, dóbr konsumpcyjnych, sektorów produkcyjnego i usługowego. Jest autorem wielu publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa handlowego i międzynarodowego.

Jest radcą prawnym od 2005 r. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz uzyskał Absolutorium Instytutu Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Catholic University of America w Waszyngtonie. Pracował w renomowanych kancelariach prawniczych w Warszawie, Waszyngtonie i Londynie.

Would you like to become our partner?

BECOME A PARTNER