Mentorzy wiodący


dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Stanowisko / Funkcja: Adwokatka, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Organizacja: Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Kilka słów o mnie:

Jestem adwokatka, doktor nauk prawnych, obrończynią w procesach karnych.
Moja aktywność zawodowa koncentruje się w ramach trzech obszarów działaości – zawodowej ,samorządowej oraz naukowej. Od 2016 roku pełnię zaszczytna funkcję wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej a zarazem Przewodniczącej Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich Warszawskiej Izby i członkinią Komisji Aplikantów Naczelnej Rady Adwokackiej. Jestem odpowiedzialna za przebieg szkolenia na aplikacji adwokackiej w Warszawie.
Byłam w zeszłej kadencji wiceprzewodniczącą Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Współtworzyłam i byłam pierwsza przewodniczącą powstałego w 2014 r. Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
W okresie sierpień – listopad 2016 r. pełniłam obowiązki Dziekana ORA w Warszawie. W latach 2007-2016 pełniłam funkcję Sędzi Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. W kadencji 2013-2016 decyzją sędziów dyscyplinarnych zostałam wybrana Wiceprezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Wybierana byłam wielokrotnie na delegatkę na Krajowy Zjazd Adwokatury. Jestem wykładowczynią i egzaminatorką w ramach szkolenia aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego oraz zasad etyki i wykonywania zawodu.
Jestem pomysłodawczynią corocznej nagrody AdwokatkiRoku fundowanej co roku przez Naczelną Radę Adwokacką, akcji przeprowadzanej w ramach Okręgowej Rady w Warszawie #uczeńmistrz uświadamiającej wagę i istotę relacji aplikantów z patronami i innych projektów w ramach szkolenia dla aplikantów adwokackich.
Jestem autorką licznych publikacji i opinii prawnych z zakresu procedury karnej i etyki zawodowej.
Mam przyjemność być członkinią Stowarzyszenia prof. Zbigniewa Hołdy, rady programowej Kongresu Kobiet oraz Fundacji WomeninLaw.
W 2018 roku zostałam odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Doświadczenie i kompetencje:

Moje doświadczenia zawodowej koncentrują się na bez mała 20 letniej pracy obrońcy w sprawach karnych. Obowiązek zachowania tajemnicy obrończej uniemożliwia mi przekazywanie szczegółowych informacji na temat reprezentowanych klientów. Obok tej prowadzonej kancelarii adwokackiej, w 2020 r. obroniłam prace doktorską na wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam także w 2020 r. Szkołę Liderów Politycznych. Wspieram walkę o zachowanie praworządności, w tym reprezentują sędziów i prokuratorów przed Izbą Dyscyplinarną SN.

Powrót