Mentorzy wiodący


Dr Agnieszka Besiekierska

Adwokat w kancelarii indywidualnej

Kompetencje:

  • IT/ICT
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Biznesy internetowe
  • Nowe technologie w prawie

Jako adwokat od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom, największym spółkom z sektora informatycznego i nowych technologii. Zapewnia wsparcie w zakresie aspektów prawnych ICT, cyberbezpieczeństwa, wdrożenia nowych biznesów internetowych, ochrony danych osobowych i nieosobowych, ochrony własności intelektualnej i know how. Posiada doświadczenie zarówno w zakresie pionierskich przedsięwzięć na polskim rynku, dużych mulitjurysdykcyjnych projektów, jak również w ramach obsługi prawnej bieżącej działalności.

Śledzi z pasją nowe trendy technologiczne i stale kształci się, również korzystając z wiedzy i doświadczeń czołowych firm technologicznych. Wyróżnia ją interdyscyplinarne podejście do doradztwa: posiada certyfikaty Prince2 Foundation, Agile PM Foundation oraz ITIL Foundation. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzanie projektami na Politechnice Warszawskiej.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów doktoranckich i studiów LL.M. na Uniwersytecie w Rostocku. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii, w tym komentarza do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Pracuje w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Powrót