Dla kogo jest Women in Law?

Women in Law to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma na celu integrację środowiska prawniczego, wymianę wiedzy i dobrych praktyk nie tylko w ramach aktywnych zawodowo prawniczek, ale także wśród studentek, aplikantek i młodych przedstawicielek branży prawniczej. Pokazujemy, że bez zaangażowania i wysłuchania głosu młodych pokoleń wchodzących na rynek pracy nie da się zbudować nowoczesnej, technologicznie zaawansowanej, nastawionej na rozwój branży prawniczej w Polsce.

Czego możesz się spodziewać?

Sprawimy, że rozmowa o doświadczeniach wiodących przedstawicieli środowiska prawniczego będzie stanowiła inspirację do wzmocnienia roli kobiet w Twojej organizacji.

Porozmawiamy o tym, jak rozwijać leadership, o tym jak należy wzmacniać kompetencje, zwłaszcza te w obszarze technologii, a także dlaczego prawnicy muszą wyjść naprzeciw postępującej cyfryzacji.