Czym jest Women in Law?

Uważamy, że poprzez dialog przedstawicieli branży na każdym szczeblu kariery zawodowej możemy zyskać pogłębiony wgląd do tego, w jaki sposób zmienia się branża.

Faktem jest, że na świecie środowisko prawnicze w ostatnich latach stało się bardziej otwarte zarówno na większą ilość kobiet, jak i przedstawicieli mniejszości etnicznych. Na rozwiniętych rynkach pączkują inicjatywy, które mają na celu pokazanie zalet, a właściwie konieczności wprowadzenia polityki różnorodności również w branży prawniczej.

W Polsce stanowiska wyższego szczebla w kancelariach, firmach doradczych, a także jako szefowie działów prawnych zdominowane są przez mężczyzn. Problem ten był poruszany wielokrotnie, w prasie, w kuluarach konferencji branżowych, a także w mediach społecznościowych. Zauważalne są inicjatywy Adwokatury, czy pojedyncze głosy w sprawie. Jednak brak jest holistycznego podejścia i wdrożenia konkretnych aktywności, które zmienią status quo. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza teraz, w obliczu postępującego znaczenia nowoczesnych technologii w branży prawniczej i nieuchronnej zmiany paradygmatu świadczenia i korzystania z usług prawnych.

Dzięki Fundacji Women in Law chcemy zmienić status quo. Chcemy dać narzędzia, pokazać najlepsze praktyki, edukować i zmieniać polski rynek prawniczy, traktując priorytetowo nowe technologie.

W ramach inicjatywy Women in Law organizujemy cykliczne spotkania i warsztaty gdzie spotykamy się, aby rozwinąć nowe pomysły i znaleźć inspirację do nowych działań, często wykraczających poza standardowo przyjęte ramy. Zależy nam, aby uczestniczki i uczestnicy mieli okazję do udziału w kreowaniu praktycznej strategii dla promowania różnorodności i zdobycia nowych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania z sukcesem w nowej rzeczywistości.

 

Nasze wartości

Wspólne płaszczyzny

Łączymy osoby o podobnych zainteresowaniach, doświadczeniach i obszarach praktyki.

Różnorodność

Wierzymy, że im więcej punktów widzenia, doświadczeń i postaw, tym otaczająca nas rzeczywistość jest lepsza.

Przyszłość

Jutro, to dziś, tyle, że jutro. Rozmawiamy, działamy i zmieniamy jutro już dziś.

Otwartość

Naszą nadrzędną wartością jest otwartość, transparentność i wzajemne zaufanie.

Dokumenty

Statut Fundacji Women in Law