Mentorzy wspierający


Barbara Głowala

Dyrektor ds. Etyki i Ładu Korporacyjnego

Odpowiedzialna w Skanska Europa Środkowa (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia) za harmonizację i realizację wszystkich działań w obszarze etyki, compliance i ładu korporacyjnego, tj.: edukacja, system informowania o nieprawidłowościach, postępowania wyjaśniające, analiza ryzyka, polityki i procedury oraz zaangażowanie zewnętrzne.
Poprzednio, jako lider projektu, odegrała istotną rolę w stworzeniu Kodeksu Postępowania Skanska, Kodeksu Dostawcy i procedur zgodności dla Skanska globalnie. Uczestniczyła również w opracowaniu Minimalnego standardu programu etycznego przygotowanego pod patronatem ONZ Global Compact Poland w 2016 r.
W budowaniu kultury firmy opartej o wartości i etykę biznesu, istotnym wsparciem jest wieloletnia praca jako radca prawny. Na początku swojej kariery, pracując w kancelarii Clifford Chance oraz jako in-house lawyer w Skanska Commercial Development Europe, doradzała w kwestiach związanych z inwestycjami w nieruchomości, restrukturyzacją przedsiębiorstw, procesami due diligence oraz obsługą korporacyjną. Dzięki tamtemu doświadczeniu, świetnie rozumie biznes i stara się dostosować swoje obecne działania do stojących przed nim wyzwań.
Osobiście interesuje się etyką biznesu od strony behawioralnej, budowaniem kultury organizacyjnej, przeciwdziałaniem korupcji w kontekście biznesowym i podwyższaniem standardów etycznych prowadzenia biznesu.
Uczestniczyła w wielu programach, konferencjach i szkoleniach z tych obszarów w Polsce i za granicą.

Powrót