Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu „Kobiety w branży prawniczej”. To pierwsze tego typu badanie w Polsce. Celem badania jest zidentyfikowanie, czy i w jakim stopniu płeć ma znaczenie dla funkcjonowania kobiet w branży prawniczej. Organizatorami badania razem z Fundacją Women in Law jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz PwC Legal.

  • Czy kiedykolwiek byłaś dyskryminowana w pracy ze względu na płeć
  • Czy doświadczyłaś pomijania przy awansie ponieważ jesteś kobietą
  • Czy uważasz, że Twoja firma/kancelaria wspiera kobiety?

To tylko niektóre pytania z ankiety pierwszego w Polsce badania „Kobiety w branży prawniczej”.

Ankieta do badania jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie ok. 10 min.

LINK DO ANKIETY – https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_8AZwbngLvjn0y10

Termin zakończenia zbierania ankiet to 10 września 2021 r.

Wyniki ankiet zostaną podsumowane w formie Raportu.