Anna Kieszkowska-Grudny

Dr med. Anna Kieszkowska-Grudny – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka, coach, mentorka,

Dr med. Anna Kieszkowska-Grudny – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka, coach, mentorka, manager, wykładowczyli, założycielka Minds Of Hope i Instytutu BezStresu. Od 28 lat zawodowo związana z zarządzaniem, w tym między innymi w zdrowiu publicznym, opiece zdrowotnej jak i w branży biotechnologicznej oraz farmaceutycznej na poziomie międzynarodowym i krajowym. Ukończyła z wyróżnieniem psychologię kliniczną. Jest również dyplomowanym interwentem kryzysowym, psychoonkologiem i certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz The European Association for Behavioural and Cognitive Therapy psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Absolwentka Akademii Medycznej, Studiów Finansów i Marketingu w Przedsiębiorstwie oraz Studiów Doktoranckich na Akademii Ekonomicznej. Pierwsza w Europie Certified Advanced Stress Mastery Educator  – specjalistka w zakresie diagnostyki, redukcji i zarządzania stresem certyfikowana przez The American Institute of Stress. Wieloletnia prezes stowarzyszenia kobiet biznesu – LiderShe oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Inicjatorka, Przewodnicząca Rady Naukowej i Kierownik studiów podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet  LiderShe. Ekspert w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju) – przewodnicząca zespołów ekspertów w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Powrót