Aleksandra Oziemska

Partner w kancelarii White & Case

Aleksandra Oziemska jest partnerem w praktykach Rozwiązywania Sporów, Arbitrażu Międzynarodowego oraz Przestępczości Gospodarczej kancelarii White & Case, specjalizuje się w kwestiach związanych z tematyką compliance, w postępowaniach przed organami regulacyjnymi i kontroli, dochodzeniach wewnętrznych z zakresu polityki zgodności oraz postępowaniach karnych. Ma ona znaczące doświadczenie w sprawach dotyczących amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) oraz innych przepisów antykorupcyjnych, w tym w tworzeniu i ocenie programów zgodności, a także w prowadzeniu due diligence w zakresie kwestii polityki zgodności oraz wątków prawnokarnych.

W 2007 r. Aleksandra odbyła staż w Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, instytucji powołanej przez ONZ w celu osądzania przestępstw popełnionych przez reżim Czerwonych Khmerów. Aleksandra posiada tytuł LLM w zakresie International Crime & Justice. Aktywnie angażuje się w działalność pro bono prowadzoną przez Kancelarię.

Prestiżowy międzynarodowy ranking rynku usług prawniczych, Chambers Europe rekomenduje Aleksandrę jako jednego z najlepszych prawników w kategorii White-Collar Crime w Polsce.

Powrót