Mentorzy wspierający


Agnieszka Suchecka

Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz Suchecka SKA

Kompetencje:

  • Inwestycje infrastrukturalne
  • Inwestycje dofinansowane z UE (zwalczanie korekt)
  • Prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, inwestycyjne, ochrony środowiska
  • Inwestycje oparte o wzorce międzynarodowe (FIDIC, Bank Światowy)

Radca prawny, biegły sądowy wpisany na listę biegłych z dziedziny prawa zamówień publicznych o specjalności weryfikacja prawidłowości sporządzania dokumentacji postępowania, zasad naliczania korekt dla projektów dofinansowanych ze środków unijnych, weryfikacji dokumentacji opartej o wzory opracowane przez Międzynarodowa Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC)

Moje doświadczenie/zakresy:

  • zarządzanie przez wartości

  • zarządzanie projektami

  • analiza ryzyka

  • zarządzanie zespołami; delegowanie zadań w systemie Blachard

  • przywództwo sytuacyjne

  • komunikacja oparta na faktach

Powrót