Wydarzenia

Cykl webinarów – dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne

Aż 63% pracowników doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez przełożonego – takie dane prezentuje opracowanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce w 2019 r.”, opublikowane przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Wnioski te pokazują, że takie formy wykluczenia społecznego i prawnego, jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie dzieją się na szeroką skalę.

Zobacz stronę wydarzenia