Wydarzenia

Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego. Spotkanie informacyjne.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie otwierające nowy projekt Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego i Women in Law „Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego”. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 18.00 i potrwa godzinę

Zobacz stronę wydarzenia

Cykl webinarów – dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne

Aż 63% pracowników doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez przełożonego – takie dane prezentuje opracowanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce w 2019 r.”, opublikowane przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Wnioski te pokazują, że takie formy wykluczenia społecznego i prawnego, jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie dzieją się na szeroką skalę.

Zobacz stronę wydarzenia