Mentorzy wiodący


Paulina Sosnowicz 

Koordynator Zespołu Radców Prawnych Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Kompetencje:

  • Prawo It
  • Prawo spółek
  • Prawo oświatowe
  • Spory

Jestem koordynatorem zespołu radców prawnych w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz prowadze praktykę w ramach kancelarii. Obsługuje podmioty gospodarcze oraz z sektora publicznego przede wszystkim w dziedzinie IT i nowoczesnych technologii, ochrony danych osobowych i praw własności intelektualnej zarówno w wielomilionowych kontraktach, jak i w rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych. Praktykuje również w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego. Bliskie są mi sprawy z zakresu współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami chińskimi, rozwijam swoje kompetencje językowe z języka chińskiego.

Powrót