Wyniki konkursu – „Prawo z technologią w tle”

Podczas spotkania online, które odbyło się 17 grudnia 2020 roku, przedstawiliśmy laureatki pierwszej edycji konkursu „Prawo z technologią w tle”. Spośród 26 zgłoszeń jakie do nas napłynęły, Komisja oceniająca uznała, że na szczególne wyróżnienie zasługiwały:
I miejsce – Monika Kupis – „Stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych do sztucznej inteligencji” .
II miejsce – Karolina Król – „Potrzeba administracyjno-prawnej regulacji Machine Learningu”.
II miejsce – Maja Kubit – „Rozwój sztucznej inteligencji w świetle prawa Unii Europejskiej – współczesne dylematy i wyzwania dla unijnej legislacji”.
III miejsce – Michalina Kowala – „Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w procesie kompozycji w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.
III miejsce – Aleksandra Jagielska – „Technologia blockchain w świetle prawa cywilnego”.
III miejsce – Katarzyna Pulit – „Ochrona domen internetowych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Fundacja Women in Law przyznała również nagrodę specjalną dla Maryii Anishchanki za materiał video.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Fundacja Women in Law
Partnerzy

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

KTO NAS WSPIERA?