Mentorzy wspierający


Ewa Krysztofiuk

Radca prawny/Manager w Dziale Prawnym w spółce cargo-partner spedycja sp. z o.o.

Kompetencje:

  • Prawo przewozowe
  • Prawo spółek
  • Spory
  • Nowe technologie w prawie
  • Prawo autorskie

Jestem radcą prawnym z 15 letnim doświadczeniem specjalizującym się w prawie przewozowym, prawie spółek oraz sporach sądowych. Posiadam również praktykę w zakresie stosowania prawa autorskiego oraz ukończyłam studia podyplomowe Prawo nowoczesnych technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Brałam czynny udział w tworzeniu wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw i pełniłam przez szereg lat obowiązki kierownika/managera działu prawnego w spółce.

Od wielu lat współpracuję również z jednym z Instytutów Naukowych w Polsce.

Lubię pomagać innym. Chętnie podzielę się swoją wiedzą oraz wskazówkami na temat praktycznego podejścia do problemów prawnych, funkcjonowania działów prawnych przedsiębiorstw, obsługi prawnej przedsiębiorstwa, czy jednostki naukowej.

Powrót