Mentorzy wspierający


Anna Hleb-Koszańska

Radca prawny, doradca podatkowy, Senior Manager, Andersen w Polsce

Kompetencje:

  • Zarządzanie ryzykiem podatkowym
  • Raportowanie Schematów Podatkowych (MDR)
  • Przeglądy podatkowe, w tym due diligence
  • Doradztwo w zakresie podatków korporacyjnych
  • Nowe technologie w prawie podatkowym

Jestem prawnikiem posiadającym uprawnienia zarówno radcy prawnego, jak i doradcy podatkowego. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobytym w londyńskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej, firmie tzw. Wielkiej Czwórki oraz jako wewnętrzny doradca podatkowy podmiotu z branży telekomunikacyjnej.

Specjalizuję się głównie w podatkach korporacyjnych ale doradzam również
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych. Szczególne znaczenie w mojej działalności zawodowej ma w ostatnim czasie szeroko rozumiany tax compliance mający na celu zabezpieczenie ryzka w funkcji podatkowej przedsiębiorców. Mam również praktyczne doświadczenie we wdrażaniu zmian w prawie podatkowych do systemów finansowo-księgowych, a także reprezentowałam podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego (Uniwersytet Cambridge), prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski) oraz z zakresu prawa nowych technologii (Uczelnia Łazarskiego).

Lubię dzielić się wiedzą i chętnie podzielę się swoim doświadczeniem w zakresie praktyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Powrót