Mentorzy wiodący


Alina Kocięcka

Adwokat, Senior Corporate Counsel Employment CEE | Amazon

Jestem adwokatem zajmującym się szeroko rozumianym prawem HR. W Amazon jestem jedynym prawnikiem odpowiedzialnym za wszystkie kwestie prawne dotyczące zatrudnienia w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wspieram nie tylko partnerów HR/HRS oraz Employee Relations, ale także liderów biznesu ze wszystkich organizacji Amazon zatrudniających pracowników w regionie CEE (obecnie ok. 35 tyś pracowników, w tym pracowników sezonowych). Koncentruję się na dostarczaniu skalowalnych rozwiązań, które mogą działać długofalowo i wspierać liderów biznesu w realizacji ich innowacyjnych wizji w sposób zgodny z prawem.

Wpieram także Amazon w poszukiwaniu nowych talentów i uczestniczę aktywnie w programie Make Great Hiring Decisions.

Wolny czas spędzam głównie na podróżach, nieustanne poszukując wiatru i fal oraz miejscówek w których można uprawiać kitesurfing i surfing.

Słowa kluczowe:

Prawo pracy, doradztwo HR, in-house lawyer, innovation, Big Tech

Wartości:

Autentyczność, niezależność, innowacyjność

Doświadczenie i kompetencje:

Rozpoczynałam swoją karierę w kancelarii Baker McKenzie, ale dopiero praca bezpośrednio po stronie businessem okazała się spełnieniem moich aspiracji. Pracując przechodzę szybko od teorii do praktyki i skupiam się na tym, żeby sprawy posuwały się do przodu. Lubię dynamiczne środowisko pracy i doskonale się odnajduje w ciagle zmieniającej się rzeczywistości i priorytetach. Potrafię pracować w multikulturowym środowisku, gdzie konieczne jest pogodzenie sprzecznych koncepcji i interesów.

Powrót