Mentorzy wspierający


Aleksandra Drożdż

Wardyński i Wspólnicy (Associate, M&A)

Aleksandra Drożdż zajmuje się kompleksową obsługą prawną fuzji i przejęć. Doradza przy transakcjach kupna i sprzedaży udziałów, przedsiębiorstw i aktywów ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych. Ma też doświadczenie w zagadnieniach compliance związanych z konsumentami, nowymi technologiami i ochroną danych.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego, a także kursów z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza, University of Pennsylvania Law School oraz Harvard University. Podczas studiów założyła i prowadziła interdyscyplinarne koło naukowe Law&Art.
W 2016 r. została nagrodzona przez Urząd Patentowy i Konfederację Lewiatan za najlepszą pracę naukową w dziedzinie własności intelektualnej. W 2018 r. została laureatką programu „30 under 30” Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.
Jej rozprawa doktorska pt. „Protection of natural persons with regard to automated individual decision-making in the General Data Protection Regulation” została opublikowana na całym świecie przez Wolters Kluwer.

Powrót