Prelegenci


Agnieszka Oleksyn-Wajda
RADCA PRAWNY

Współtwórca i kierownik Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze Mody (i studiów podyplomowych „Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody”).

Twórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska oraz studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego. Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie w ramach KPMG. Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla wiodących podmiotów działających m.in. na rynku retail. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących m.in. ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem branży odzieżowej, prawnych aspektów rynku mody oraz sektora retail. Jest doktorantką Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk przygotowującą rozprawę doktorską na temat wpływu branży mody (rozumianej jako przemysł tekstylny, odzieżowy oraz skórzany) na środowisko naturalne i klimat. Członek grupy roboczej Working Group 6 Promoting broader climate action (działającej pod egidą ONZ) z ramienia Uczelni Łazarskiego jako organizacji wspierającej  Fashion Climate Charter (Karta działań przemysłu modowego na rzecz klimatu). Członek Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan oraz członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów. Była stażystka w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, a także w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego, placówki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge. Autorka praktycznych komentarzy w serwisie LEX Online w Wydawnictwie Wolters Kluwer w zakresie prawa ochrony środowiska. Prelegentka, wykładowca oraz autorka artykułów dotyczących wizerunku biznesowego, dress code’u, power dressing m.in. dla radców prawnych. Twórca cyklu „Prawo w dobrym stylu” w czasopiśmie radców prawnych „Temidium”.

Wróć do wydarzenia